SOFTHELL KABAN MONT

Kumaş  Softshell kumaşı

İsteğe göre, kullanılacak iklim durumuna göröe içine polar yapılır.

Ugun yerlere Firma logoları veya kurum nakışı yapılır